。Chiffon Cake。

 一份單純的味道

                           

戚風蛋糕0402-2.jpg

 

一連忙了大半年,好久沒有閒情做做蛋糕、麵包,

幾天連假終於得閒,重新拾起鍋盆,

烤一盆最愛的戚風蛋糕。

hidomi1118 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()